Assessment

Assessment

Een baan die je op je lijf geschreven staat. Je komt erachter door een assessment te doen. Door middel van een grondige analyse en een afgewogen advies krijg je inzicht in hoe goed een persoon past bij die baan in jouw bedrijf. Je krijgt inzicht in kwaliteiten en ontwikkelpunten van uw (toekomstige) medewerker. Goed om te weten.

Selectie onderzoek

Gaat u investeren in die medewerker? Of past er misschien een andere functie beter bij hem of haar? Een selectie assessment bestaat uit een diepte-interview, persoonlijkheids- en capaciteitentests en realistische praktijksimulatie(s). Het programma wordt zorgvuldig afgestemd op de situatie waarmee de kandidaat in de dagelijkse praktijk te maken heeft of zal krijgen. Het resultaat is een ijzersterk advies waar u op kunt verder bouwen.

Het resultaat;

een compleet beeld en een goed afgewogen eindoordeel.

Ontwikkelingsgericht onderzoek

Een ontwikkelingsgericht assessment wordt vaak gebruikt bij de start van een coachingstraject. Kwaliteiten en ontwikkelpunten van medewerkers worden hiermee in kaart gebracht en er wordt een relatie gelegd met competenties die voor de kandidaat in de toekomst belangrijk zullen zijn. Ons eindadvies is gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling en een goed startpunt voor een verder coachingstraject.