Bedrijfsmaatschappelijk werk

Leidinggevende/management begeleiding en advies

Hulp bij structurele communicatie- en functioneringsproblemen

Communicatie- of functioneringsproblemen binnen uw bedrijf? Als bedrijfsmaatschappelijk werker ondersteunen we u en uw medewerkers, individueel of als teamcoaching. Als manager of leidinggevende is een niet goed functionerende medewerker soms lastig te managen. De druk van de kosten die dit met zich meebrengt is hoog en dat maakt het soms lastig te bepalen hoe u daar nou het beste mee kan omgaan. Naast dat een bedrijfsmaatschappelijk werker uw medewerkers helpt, ondersteunen, adviseren en begeleiden we ook u in dit proces.