Bedrijfsmaatschappelijk werk

Re-integratiecoach

Hulp bij een duurzame re-integratie van je medewerkers

Heb je een medewerker in dienst met psychische problemen, een burn-out, ziekenhuisopname of ander langdurig verzuim?

1810167_BMWE_0352

Onze focus?

Échte aandacht en professionele ondersteuning

Een zieke medewerker zorgt vaak bij werkgevers voor een hoge kostenpost. Geduldig afwachten is dan soms lastig voor jou als werkgever. Een bedrijfsmaatschappelijk werker helpt en zorgt voor begeleiding, advies en bemiddeling. Onze focus? Een gezonde balans tussen échte persoonlijke aandacht en professionele ondersteuning, zodat je werknemer zo snel als het kan toegroeit naar een duurzame werkhervatting.

  • frequent verzuimen (wegens psychische problematiek/overbelasting)
  • na een opname in een (psychiatrisch) ziekenhuis
  • langdurig verzuim wegens lichamelijke klachten