traumabehandeling

traumabehandeling

Trauma’s zijn vaak de onderliggende problematiek die we tegenkomen bij overbelasting, chronische stress en burn- out. Inmiddels is wetenschappelijk aangetoond dat het herinneren van een emotionele gebeurtenis uit het verleden ervoor zorgt dat wij innerlijke gewaarwordingen die we tijdens de oorspronkelijke gebeurtenis voelden, daadwerkelijk opnieuw ervaren. Dit noemen we de “Freeze en de “Fight” of “Flight” respons. Trauma heeft ons innerlijke kompas uitgeschakeld en het berooft ons van de verbeelding die we nodig hebben om iets beters te creëren. We ontwikkelen bijvoorbeeld een angst voor angst.

Getraumatiseerde mensen kunnen niet herstellen totdat ze vertrouwd raken met de gewaarwordingen in hun lichaam en zich daarmee kunnen verzoenen. Bang zijn betekent leven in een lichaam dat altijd op zijn hoede en alert is.

“Om te kunnen genezen moeten de geest, het lichaam en de hersenen ervan overtuigd worden dat het veilig is om los te laten. Dat gebeurt alleen als je je op een diep innerlijk niveau veilig voelt en jezelf toestaat om dat gevoel van veiligheid te verbinden met de herinneringen aan de ervaringen en gevoelens in het verleden”.  Prof. Dr. Bessel van der Kolk

Wij werken volgens de methodes van Prof. Dr. Bessel van der Kolk en van P. Levine met Somatic Experiencing. Vluchten, vechten of bevriezen; dat zijn de keuzes die prooidieren hebben als ze worden geconfronteerd met direct levensgevaar. Dit geldt ook voor mensen in een traumatische situatie. Maar in tegenstelling tot prooidieren die de lichamelijke spanning van een levensbedreigend moment weer heel snel afschudden, slagen wij mensen daar niet altijd in. Met behulp van lichaamsgerichte oefeningen laten we iemand de oorzaak van het trauma opnieuw beleven. Zo proberen we de daarbij geblokkeerde overlevingsenergie los te laten.

Vaak zet spanning zich vast in ons lichaam. Dit uit zich in slapeloosheid, angstgevoelens, concentratiestoornissen of woede-uitbarstingen.

De therapeut helpt een vaak ingewikkeld gevoel onder woorden te brengen en zorgt voor de erkenning voor dat gevoel. Luisteren, begrijpen, voelen en verwerken, het lichaam laten afmaken daar waar het is gestopt; dat is onze specialisatie.

Na de therapie voelt u zich meer vrij en u verliest minder energie. U kunt de dag weer werkelijk beleven zoals die is: als zeer kostbaar.

Traumabehandeling

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die blijvend last hebben van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel misbruik of een geweldsincident. Dit uit zich in angst, somberheid of slaapproblemen. EMDR kan u hier vanaf helpen.

EMDR is een kortdurende vorm van therapie. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer.

De therapeut vraagt de cliënt sterk aan de nare gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachtes en gevoelens. De therapeut beweegt vervolgens zijn vingers snel voor het gezicht en vraagt die te volgen met de ogen, zo snel als mogelijk. Door het terugdenken aan de herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen wordt het natuurlijk verwerkingssysteem gestimuleerd. Het is te veel informatie tegelijk voor het geheugen om te verwerken, waardoor het beeld vervaagt en zijn emotionele lading verliest. Dit biedt de cliënt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven.

Binnen BMWE wordt EMDR ook ingezet als onderdeel van een traject, bijvoorbeeld bij re-integratie of een therapeutisch traject. EMDR wordt dan als aanvulling of ter ondersteuning gebruikt. BMWE heeft meerdere gecertificeerde therapeuten die EMDR kunnen geven.

Traumabehandeling

traumaopvang

BMWE biedt snelle en deskundige traumaopvang en/of slachtofferhulp aan organisaties en medewerkers na bijvoorbeeld een overval, (bedrijfs)ongeval, overlijden of confrontatie met geweld.

Traumaopvang is erop gericht een posttraumatische stressstoornis of andere langdurige klachten, zoals uitval, te voorkomen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat medewerkers aantoonbaar slechter functioneren en vaker langdurig ziek zijn, als traumatische ervaringen niet goed behandeld worden.

Na een melding kunnen wij op werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur ter plaatse aanwezig zijn. Daarna is het voor ons zaak de opvang en behandeling adequaat in te zetten. Onze methodes zijn gericht op zowel emdr, cognitieve gedragstherapie als lichaamsgericht  traumawerk, zodat verwerking en herstel op een gezonde manier kan plaatsvinden.