traumabehandeling

traumabehandeling

Trauma’s zijn vaak de onderliggende problematiek die we tegenkomen bij overbelasting, chronische stress en burn- out. Inmiddels is wetenschappelijk aangetoond dat het herinneren van een emotionele gebeurtenis uit het verleden ervoor zorgt dat wij innerlijke gewaarwordingen die we tijdens de oorspronkelijke gebeurtenis voelden, daadwerkelijk opnieuw ervaren. Dit noemen we de “Freeze en de “Fight” of Flight” respons. Trauma heeft ons innerlijke kompas uitgeschakeld en het berooft ons van de verbeelding die we nodig hebben om iets beters te creëren. We ontwikkelen bijvoorbeeld een angst voor angst.

Getraumatiseerde mensen kunnen niet herstellen totdat ze vertrouwd raken met de gewaarwordingen in hun lichaam en zich daarmee kunnen verzoenen. Bang zijn betekent leven in een lichaam dat altijd op zijn hoede en alert is.

“Om te kunnen genezen moeten de geest, het lichaam en de hersenen ervan overtuigd worden dat het veilig is om los te laten. Dat gebeurt alleen als je je op een diep innerlijk niveau veilig voelt en jezelf toestaat om dat gevoel van veiligheid te verbinden met de herinneringen aan de ervaringen en gevoelens in het verleden”.~ Prof. Dr. Bessel van der Kolk

Wij werken volgens de methodes van Prof. Dr. Bessel van der Kolk en van P. Levine met Somatic Experiencing. Vluchten, vechten of bevriezen; dat zijn de keuzes die prooidieren hebben als ze worden geconfronteerd met direct levensgevaar. Dit geldt ook voor mensen in een traumatische situatie. Maar in tegenstelling tot prooidieren die de lichamelijke spanning van een levensbedreigend moment weer heel snel afschudden, slagen wij mensen daar niet altijd in. Met behulp van lichaamsgerichte oefeningen laten we iemand de oorzaak van het trauma opnieuw beleven. Zo proberen we de daarbij geblokkeerde overlevingsenergie los te laten.

Vaak zet spanning zich vast in ons lichaam. Dit uit zich in slapeloosheid, angstgevoelens, concentratiestoornissen of woede-uitbarstingen.

De therapeut helpt een vaak ingewikkeld gevoel onder woorden te brengen en zorgt voor de erkenning voor dat gevoel. Luisteren, begrijpen, voelen en verwerken, het lichaam laten afmaken daar waar het is gestopt; dat is onze specialisatie.

Na de therapie voelt u zich meer vrij en u verliest minder energie. U kunt de dag weer werkelijk beleven zoals die is: als zeer kostbaar.