Esther Goethart

specialisaties:

  • geregistreerd MfN mediator
  • conflictcoach
  • vertrouwenspersoon
  • managementtrainer

Mijn ervaring

Ruim twintig jaar heb ik als manager gewerkt in de ICT en de financiële dienstverlening. Daar heb ik in verandertrajecten veel ervaring opgedaan in het managen van de impact van deze trajecten op de betrokken mensen.

Ik werk inmiddels alweer enkele jaren als geregistreerd mediator, conflictcoach en extern vertrouwenspersoon. Mijn specialisatie ligt vooral op het terrein van arbeids-, team- en zakelijke conflicten. Hierbij kun je denken aan conflicten tussen collega’s, conflicten over functioneren of re-integratie en conflicten binnen managementteams, met leveranciers of in directies.

Mijn passie

Vanuit mijn ervaring weet ik hoe lastig het voor veel mensen is om onvrede of irritaties bespreekbaar te maken. In een werkomgeving is dit vaak de bron van conflicten. Conflicten die kunnen leiden tot verlies van productiviteit, ziekte en verzuim.

Veel bedrijven en organisaties zijn nog steeds niet echt bekend met de verschillende manieren waarop conflicten gemanaged en opgelost kunnen worden. Ik zie het als mijn missie om bedrijven de juiste tools aan te reiken bij het voorkomen en oplossen van conflicten. Ik ben ervan overtuigd dat je (financiële) problemen kunt voorkomen door een conflict actief aan te pakken. Dit doe ik op een manier die passend is voor partijen en die leidt tot duurzame en werkbare oplossingen.