Onze dienst

EMDR

Een andere betekenis geven aan een traumatische gebeurtenis

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die blijvend last hebben van de gevolgen van een schokkende ervaring. Zoals een ongeval, seksueel misbruik of een geweldsincident. Dit uit zich bijvoorbeeld in angst, somberheid of slaapproblemen.

Kortdurende therapie
EMDR is een kortdurende vorm van therapie. Bij een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, zijn mensen vaak al na enkele sessies in staat hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer.

Zo werkt het
Bij een EMDR-behandeling vraagt de therapeut aan de cliënt om sterk terug te denken aan de nare gebeurtenis, inclusief de bijbehorende beelden, gedachtes en gevoelens. De therapeut beweegt vervolgens zijn vingers snel voor het gezicht en vraagt die te volgen met de ogen, zo snel als mogelijk. Het terugdenken aan de herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen, stimuleert het natuurlijk verwerkingssysteem. Doordat het geheugen die grote hoeveelheid prikkels niet tegelijk kan verwerken, vervaagt het beeld van het trauma en verliest het de emotionele lading. Dit biedt de cliënt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven.

EMDR als aanvulling
Binnen BMWE zetten we EMDR ook aanvullend of ondersteunend in als onderdeel van een traject, bijvoorbeeld bij re-integratie of een therapeutisch traject. BMWE heeft meerdere gecertificeerde therapeuten die EMDR kunnen geven.

emdr 1 bmwe
emdr 3 bmwe

Ons team helpt je graag

Vind balans tussen werk en privé