Onze dienst

Re-integratiecoach

Hulp bij een duurzame re-integratie van je medewerkers

Ziek zijn is in de eerste plaats vervelend voor de persoon zelf. Maar een zieke medewerker binnen de organisatie zorgt ook voor hogere werkdruk bij andere collega’s en vormt een hoge kostenpost. Bij uitval door psychische problemen, een burn-out, ziekenhuisopname, ander langdurig of frequent verzuim, helpt BMWE alle partijen met begeleiding, advies en bemiddeling. Voor een gezonde balans tussen persoonlijke aandacht en professionele ondersteuning, gericht op duurzame werkhervatting.

BMWE is de juiste partner bij:
• Frequent verzuimen (wegens psychische problematiek/overbelasting);
• Na een opname in een (psychiatrisch) ziekenhuis;
• Langdurig verzuim wegens lichamelijke klachten.

re intergratiecoach bmwe
230405 bmwe 2023 0095

Ons team helpt je graag

Vind balans tussen werk en privé