Onze dienst

Vertrouwenspersoon

Een veilige plek voor uw medewerkers

Een veilige werkplek en het psychisch welbevinden van uw medewerkers: een prettig idee en daar bent u als werkgever zelfs verantwoordelijk voor volgens de wet. Een vertrouwenspersoon kan een goede rol hierin nemen. Bijvoorbeeld als onderdeel van het Arbobeleid of Psycho Sociale Arbeidsbelasting beleid (PSA beleid) binnen uw organisatie. Een belangrijke factor is dat u zorgt voor een veilige plek om problemen te bespreken. Bedrijfsmaatwerk Eindhoven neemt deze zorg voor u uit handen.

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

Uw medewerkers én het bedrijf verdienen een goed beleid tegen Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA). De inzet van een vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol spelen bij ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, pesten, agressie en discriminatie. Een fijn idee dat uw medewerkers iemand hebben waarbij ze zich snel op hun gemak voelen, hun verhaal kwijt kunnen zonder dat daar direct consequenties aan vast zitten en het juiste advies krijgen.

vertrouwenspersoon 01

Vertrouwenspersoon reorganisatie

Een reorganisatie heeft tal van consequenties. Zo kan het functioneren van medewerkers worden verstoord door emoties zoals boosheid, verdriet, angst, verwarring en andere negatieve gedachten.

Het emotioneel welbevinden van medewerkers is vanzelfsprekend belangrijk voor het functioneren. Het goed doorlopen van het transitieproces heeft altijd invloed op de heroriëntatie en de toekomst van uw medewerker. De ondersteuning van een vertrouwenspersoon reorganisatie helpt dan bij het nemen van de juiste beslissingen en het voeren van constructieve gesprekken over de toekomst met de leidinggevende en HRM. Onmisbaar voor een succesvolle reorganisatie.

Een veilige werkplek

daar ben je als werkgever verantwoordelijk voor…

Vertrouwenspersoon integriteit/gedragscode
Integer handelen heeft alles te maken een medewerker die zich bewust wordt van zijn of haar eigen houding en gedrag. Samen met een vertrouwenspersoon integriteit kunnen integriteitsdilemma’s worden onderzocht bijvoorbeeld op het gebied van discriminatie of intimidatie. Het gesprek hierover met elkaar aangaan is lastig. De vertrouwenspersoon kan je erbij helpen hoe je dit gesprek het beste kan aangaan zodat er een constructieve uitkomst is. Zo wordt het gedrag, van die ene collega of van de hele organisatie, bespreekbaar en is er weer ruimte voor oplossingen.

Conflictbemiddeling
Een conflict vergt van medewerkers en werkgevers heel veel tijd en energie. Het is van groot belang om zaken zo snel mogelijk met elkaar te bespreken. Helaas lukt dit niet altijd meer, of zou het beter kunnen. Vaak is er sprake van miscommunicatie of onbegrip. Conflictbemiddeling door een deskundige biedt dan weer openingen voor mogelijke oplossingen zodat er weer gewerkt kan worden.

Goed om te weten:
Een gesprek met een vertrouwenspersoon is:

  • Vertrouwelijk, heeft zwijgplicht.
  • De vertrouwenspersoon is partijdig en kan daarom niet bemiddelen.
  • Beroepsmatig onafhankelijk.
nicole bmwe 01

Ons team helpt u graag

Vind balans tussen werk en privé