onze workshop

Organisatie of teamopstellingen

Team- en organisatieopstellingen zijn methodes die worden gebruikt om inzicht te krijgen in de dynamiek en onderliggende patronen binnen een team of organisatie. Deze methode is gebaseerd op het concept van systemisch denken, waarbij de focus ligt op het begrijpen van de relaties en interacties tussen de verschillende elementen van een systeem.

Bij team- en organisatieopstellingen wordt vaak gebruik gemaakt van een groepsopstelling, waarbij representanten worden gebruikt om de leden van het team of de organisatie te vertegenwoordigen. Dit kunnen echte mensen zijn, of objecten zoals stoelen of papieren. De opstelling vindt plaats in een fysieke ruimte, waarbij de representanten worden geplaatst in verhouding tot elkaar op basis van de relaties die ze hebben met elkaar.

De begeleider van de opstellingen begeleidt het proces en stelt vragen aan de representanten om meer inzicht te krijgen in de dynamiek en patronen binnen het systeem. Door middel van de opstelling kunnen verborgen dynamieken en onderliggende oorzaken van problemen of conflicten aan het licht komen.

Tijdens het opstellingsproces kunnen verschillende elementen naar voren komen, zoals verstrikkingen, loyaliteiten, balans van geven en nemen, en verborgen emoties of behoeften. De representanten kunnen deze elementen fysiek ervaren en de begeleider kan hen vragen stellen om meer informatie te verkrijgen. Op basis van de verkregen inzichten kan de begeleider interventies voorstellen om de dynamiek te veranderen of te verbeteren.

Het uiteindelijke doel van team- en organisatieopstellingen is het vergroten van het bewustzijn en begrip van de dynamiek en patronen binnen een team of organisatie. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten en het vinden van oplossingen voor bestaande problemen. Het kan ook helpen bij het identificeren van sterke punten en hulpbronnen die kunnen worden benut om de prestaties en effectiviteit van het team of de organisatie te verbeteren. 

Naam(Vereist)
MM slash DD slash JJJJ