230405 bmwe 2023 0396

MarieJosée

Bedrijfsmaatschappelijk werker, trainer
Professioneel, empathisch, betrokken

Mijn kwaliteiten zijn het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving en sfeer, het goed kunnen ‘uit’ luisteren en het durven benoemen van zaken die lastig zijn.

Al jaren werk ik succesvol vanuit een sociaal beroep in een zakelijke omgeving. Ik heb bewust voor deze balans gekozen en voel me hier comfortabel en tevreden bij.

Met een betrokken en empathische houding lukt het mij om de belangen binnen de driehoeksverhouding opdrachtgever, werkgever en werknemer betrouwbaar en veilig te behartigen. Ik vertrouw hierbij op mijn systemische kennis en kunde en volg hierbij dat wat een team, een klant of individu dient en nodig heeft. Ik communiceer hier direct en duidelijk over met een praktische en constructieve houding.