traumabehandeling

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die blijvend last hebben van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel misbruik of een geweldsincident. Dit uit zich in angst, somberheid of slaapproblemen. EMDR kan u hier vanaf helpen.

EMDR is een kortdurende vorm van therapie. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer.

De therapeut vraagt de cliënt sterk aan de nare gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachtes en gevoelens. De therapeut beweegt vervolgens zijn vingers snel voor het gezicht en vraagt die te volgen met de ogen, zo snel als mogelijk. Door het terugdenken aan de herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen wordt het natuurlijk verwerkingssysteem gestimuleerd. Het is te veel informatie tegelijk voor het geheugen om te verwerken, waardoor het beeld vervaagt en zijn emotionele lading verliest. Dit biedt de cliënt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven.

Binnen BMWE wordt EMDR ook ingezet als onderdeel van een traject, bijvoorbeeld bij re-integratie of een therapeutisch traject. EMDR wordt dan als aanvulling of ter ondersteuning gebruikt. BMWE heeft meerdere gecertificeerde therapeuten die EMDR kunnen geven.