Bedrijfsmaatschappelijk werk

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Met zin naar je werk gaan iedere ochtend? Fijn als dat kan, maar wat als dat niet meer lukt? Of als je helemaal niet meer naar je werk kunt? Of als je talenten niet (voldoende) worden benut? Voor zowel werkgever als werknemer is een bedrijfsmaatschappelijk werker inschakelen dan de juiste zet zodat jullie grip krijgen op de situatie en samen kunnen werken aan een duurzame oplossing. Daar wordt iedereen beter van.

Wat doet Bedrijfsmaatwerk Eindhoven?

Conflictbemiddeling, re-integratie, ondersteuning bij je PSA beleid (vertrouwenspersoon), psychosociale hulpverlening: Bedrijfsmaatwerk Eindhoven helpt je bij deze situaties. We geloven dat door écht goede persoonlijke hulp voor je medewerkers, je veel meer kracht uit je medewerkers kan halen. Daar helpen we je graag bij.

Waarbij helpt Bedrijfsmaatwerk Eindhoven?

 • Werkstress door overbelasting, conflicten of ongewenst gedrag;
 • Onzekerheid over de toekomst door reorganisaties;
 • Functioneringsproblemen door verzuim, overplaatsing, disfunctioneren of re-integratie;
 • Verzuimbegeleiding;
 • Motiveringsproblemen door onzekerheid over de eigen loopbaanontwikkeling;
 • Traumatische ervaring door agressie, ongeval of overlijden (mogelijkheid doorverwijzen naar onze EMDR/traumatherapeut of psycholoog);
 • Verstoorde werk-privébalans door bijvoorbeeld mantelzorgverplichtingen, zorg voor kinderen, verhuizing en andere life-events;
 • Persoonlijke problemen zoals schulden, (v)echtscheiding, rouw, verslaving en andere relatieproblemen.

Soms lukt het gewoon niet…

…maar dan is er Bedrijfsmaatwerk Eindhoven

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Conflictbemiddeling

Een conflict vergt heel veel tijd en energie. Dat geldt voor beide partijen. Het is van groot belang om zaken zo snel mogelijk met elkaar te bespreken.

Helaas lukt dit vaak niet meer. Vaak is er sprake van miscommunicatie of onbegrip. Conflictbemiddeling door een deskundige biedt dan weer openingen voor mogelijke oplossingen.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Re-integratiecoach

Hulp bij een duurzame re-integratie van je medewerkers

Heb je een medewerker in dienst met psychische problemen, een burn-out, ziekenhuisopname of ander langdurig verzuim?

1810167_BMWE_0352

Onze focus?

Échte aandacht en professionele ondersteuning

Een zieke medewerker zorgt vaak bij werkgevers voor een hoge kostenpost. Geduldig afwachten is dan soms lastig voor jou als werkgever. Een bedrijfsmaatschappelijk werker helpt en zorgt voor begeleiding, advies en bemiddeling. Onze focus? Een gezonde balans tussen échte persoonlijke aandacht en professionele ondersteuning, zodat je werknemer zo snel als het kan toegroeit naar een duurzame werkhervatting.

 • frequent verzuimen (wegens psychische problematiek/overbelasting)
 • na een opname in een (psychiatrisch) ziekenhuis
 • langdurig verzuim wegens lichamelijke klachten

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Psychosociale begeleiding

Hulp bij traumatische ervaringen op het werk

Traumatische ervaringen zoals een overval, bedrijfsongeval of suïcide van een collega gaat mensen binnen je bedrijf niet in de koude kleren zitten. Als bedrijfsmaatschappelijk werker zorgen we voor emotionele opvang en praktische ondersteuning. Met een psychosociaal begeleidingstraject richten we ons op het (opnieuw) activeren van uw medewerker. En zijn er meerdere medewerkers die problemen ervaren met bijvoorbeeld agressie-incidenten of veranderingen wegens een reorganisatie? Dan biedt een groepsaanpak hele goede resultaten.

Het resultaat is helder en duidelijk; een sterkere, gemotiveerde medewerker.

Een gemotiveerde medewerker..

…ook na traumatische ervaringen

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Leidinggevende/management begeleiding en advies

Hulp bij structurele communicatie- en functioneringsproblemen

Communicatie- of functioneringsproblemen binnen uw bedrijf? Als bedrijfsmaatschappelijk werker ondersteunen we u en uw medewerkers, individueel of als teamcoaching. Als manager of leidinggevende is een niet goed functionerende medewerker soms lastig te managen. De druk van de kosten die dit met zich meebrengt is hoog en dat maakt het soms lastig te bepalen hoe u daar nou het beste mee kan omgaan. Naast dat een bedrijfsmaatschappelijk werker uw medewerkers helpt, ondersteunen, adviseren en begeleiden we ook u in dit proces.