Bedrijfsmaatschappelijk werk

Conflictbemiddeling

Een conflict vergt heel veel tijd en energie. Dat geldt voor beide partijen. Het is van groot belang om zaken zo snel mogelijk met elkaar te bespreken.

Helaas lukt dit vaak niet meer. Vaak is er sprake van miscommunicatie of onbegrip. Conflictbemiddeling door een deskundige biedt dan weer openingen voor mogelijke oplossingen.