No results found.

Reviews training “verbindende communicatie”.

Gemiddelde cijfers evaluatieformulier:

In hoeverre waren de doelstellingen van deze training voor u helder
voorafgaand aan de training?
8
Zijn de doelstellingen behaald aan het einde van de training? 8
In welke mate is uw vaardigheid vergroot door het volgen van deze training? 8
Ik ervaar de trainer al vaardig/kundig? 9
Ik vind dat de trainer helder en begrijpelijk uitlegt. 9
Ik vind dat de trainer goed inspeelt op de interactie tijdens de training. 9
In hoeverre heeft u de training als nuttig ervaren? 9
To what extent would you recommend the training to colleagues and/or friends? 9

Corporate social work,GZ psychologist, corporate haptonomy, ACT, NLP, coaching, confidant, systems therapy.

How can we help your business?