Reintegratie

2e spoor trajecten

Wat als blijkt dat je huidige functie op basis van vastgestelde beperkingen niet meer passend is en ook niet passend te maken is? De Wet Verbetering Poortwachter schrijft dan voor dat werkgever en medewerker een zogenaamd 2e spoortraject gaan inzetten.

Dit betekent dat er gekeken wordt naar ander passend werk bij een andere werkgever. Een spannend traject voor de medewerker, want die moet afscheid nemen van werk wat hij/zij wellicht vol passie en enthousiasme deed en wat daarvoor in de plaats komt, dat is nog niet bekend. Een coach van BMWE kan werkgever en medewerker hierbij ondersteunen. Met kennis van de rechten en plichten die dit voor beide partijen met zich meebrengt, maar bovenal door te kijken in mogelijkheden.