230405 bmwe 2023 1087

Graciëlle

Bedrijfsmaatschappelijk werker, rouwcoach en vertrouwenspersoon
Toegankelijk, eerlijk, daadkrachtig

“Als werknemer en als werkgever in verschillende (non)profit-organisaties heb ik zelf ervaren hoe belangrijk een sociaal veilige werkomgeving is. En hoe belangrijk het is om je te kunnen ontplooien ten dienste van het bedrijf én ten dienste van jezelf. Die kennis en ervaring zet ik in binnen BMWE om mensen verder te helpen. Soms zijn kleine interventies al helpend wanneer iemand uitvalt of dreigt uit te vallen. Door mensen anders naar hun situatie te laten kijken, ontstaat inzicht. Vanuit dat inzicht handelen kan leiden tot verlichting. Ik gun het iedere werkgever om medewerkers ook preventief te laten begeleiden en zo uitval te voorkomen. Dat kan veel leed (en kosten) voorkomen.”